Współpraca - Pomoc w pisaniu prac

Przejdź do treści

Współpraca

  • Nasz serwis dokonuje systematycznego, codziennego przeglądu poczty i po otrzymaniu zamówienia kontaktujemy się z jego autorem w trybie natychmiastowym.

  • Przed podjęciem współpracy student przekazuje nam plan zredagowany przez siebie i zatwierdzony przez prowadzącego. Jeśli jednak takiego planu jeszcze nie ma, to wówczas możliwe staje się jego sporządzenie przy naszym współudziale, a następnie przestawienie go promotorowi.

  • Standardowy czas pracy naszego serwisu wynosi 8-10 tygodni w odniesieniu do pracy magisterskiej, w stosunku do licencjatu 4-6 tygodni, a do napisania pracy rocznej lub zaliczeniowej jedynie około 1 tygodnia. Po ukończeniu danego fragmentu dokonujemy jego przesłania na adres e-mailowy osoby zainteresowanej.

  • Przesłanie każdego rozdziału pracy odbywa się zawsze natychmiast po jego zredagowaniu. Jednak w przypadku, gdy między klientem a jego promotorem zawarta została ustna umowa dotycząca przesyłania poszczególnych fragmentów oddzielnie, to w takich okolicznościach należy przesłać nam pocztą elektroniczną zeskanowaną część zawierającą wszelkie uwagi i konieczności poprawek nakreślone przez prowadzącego. Posiadając już taki fragment natychmiast przystępujemy do jego korekty i po zakończeniu tejże przesyłamy go interesowanemu studentowi.

  • Również solidny oraz kompetentny charakter posiadają wszelkiego typy wykonywane przez nas badania i ankiety dla potrzeb działu badawczego każdej pracy. Działania tego typu wykonywane są na życzenie osób z nami współpracujących, które zawsze są informowane na bieżąco o miejscu, sposobie oraz przede wszystkim efektach ich prowadzenia.

  • Rozliczenie pomiędzy nami a osobami korzystającymi z usług naszego serwisu następuje zawsze po ukończeniu każdego rozdziału, choć czasem możliwe jest także stosowanie kryterium np. ilości zredagowanych stron. Wszystko w tej materii zależy od indywidualnej umowy. Nigdy jednak NIE POBIERAMY ZALICZEK.

  • Wykonywane przez nas badania i ankiety również mają solidny i wiarygodny charakter. Wykonujemy je bezpośrednio na życzenie osoby zainteresowanej podając przy tym miejsce oraz źródło, na podstawie którego taka rzecz została sporządzona.

  • Ze swej strony deklarujemy oprócz zaznaczonej już na wstępie solidności, terminowości i przystępnej ceny także dyskrecję i niekwestionowane prawa autorskie dla każdego zgłaszającego się. Dysponujemy programem antyplagiatowym, dlatego też wykluczone są z naszej strony wszelkie podróbki nadużycia!

  • Ponieważ nasza działalność posiada charakter legalny, możemy stosownie do życzenia klienta zawrzeć umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Zależeć to jednak będzie wyłącznie od woli danego zainteresowanego.  

 
 
 
WSZELKIE POPRAWKI ORAZ  PRZERÓBKI GRATIS!!!Projekt i wdrożenie
Wróć do spisu treści